Opinie i ekspertyzy przyrodnicze

Wykonujemy profesjonalne opinie i ekspertyzy dendrologiczne w zakresie podstawowym oraz rozszerzonym-szczegółowym. Podstawowy zakres opinii dendrologicznej wykonanej metodą VTA – wizualną metodą oceny drzew, obejmuje: lokalizację drzew, wymiary drzewa, opis stanu drzewa i warunków siedliskowych z rozbiciem na koronę, pień i korzenie, stan najbliższego otoczenia drzewa, dotychczas wykonane zabiegi, ocenę stanu zdrowotnego w szczególności witalności drzewa, obecność chorób i szkodników, ocenę statyki drzewa, ocenę wartości kompozycyjnej i kulturowej, występujące kolizję, konieczność wykonania zabiegów i zalecenia, ewentualną konieczność wycinki drzewa oraz dokumentację fotograficzną. W przypadku ekspertyzy dendrologicznej szczegółowej dodatkowo wykonujemy ocenę stanu wnętrza pnia danego drzewa metodą nieinwazyjną, czyli przy pomocy rezystografu lub tomografu komputerowego. Zajmujemy się sporządzaniem specjalistycznych opinii i ekspertyz – również na potrzeby rozpraw administracyjnych i sądowych.