Edukacja przyrodnicza

Oferujemy bogaty asortyment prelekcji oraz zajęć terenowych, dostosowanych do wszystkich grup dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, omawiających wiedzę ogólnoprzyrodniczą z elementami geografii, fizyki, chemii oraz historii. W naszej ofercie edukacyjnej kładziemy nacisk na promowanie lokalnych walorów przyrodniczych, krajobrazowych oraz historycznych i turystycznych.

Do głównych bloków tematycznych naszej oferty zaliczają się:

  • formy ochrony przyrody w gminie/powiecie na tle województwa, kraju i kontynentu;
  • przyrodnicze i krajobrazowe walory „małych ojczyzn” z uwzględnieniem tła historycznego;
  • rozpoznawanie roślin i zwierząt (pospolitych i chronionych);
  • umiejętność orientacji w terenie (czytanie mapy, posługiwanie się kompasem i odbiornikiem GPS);
  • turystyka przyjazna środowisku w oparciu o lokalne zasoby;
  • podstawy survivalu i bushcraftu.